Algemene Voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Deze Inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op al de cursussen en workshops georganiseerd door Future Lane Pottery. 

Door u in te schrijven geeft u aan met de Inschrijvingsvoorwaarden akkoord te gaan.   

Betaling 

De deelnemer dient het gehele bedrag binnen de 3 werkdagen te voldoen. Zo niet kan Future Lane Pottery uw inschrijving annuleren en uw plaats aan de volgende op de wachtlijst geven.

Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u een bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail geldt als inschrijvingsbewijs. 

Fakturen 

Indien gewenst kunnen wij een factuur opmaken.

U dient in dit geval bij de inschrijving met duidelijk uw naam, adres en BTW nummer te vermelden. Het faktuur zal u dan worden toegestuurd per e-mail.

Annulatievoorwaarden

Annulering workshop door deelnemer (ongeacht de reden)

Bij annulatie door de deelnemer tot 21 dagen op voorhand,  wordt een administratiekost van 35 euro afgehouden en het saldo teruggestort. 

Bij latere annulatie kan geen cursusgeld meer terugbetaald worden onder welke vorm dan ook.

Indien de cursusreeks onderbroken wordt door de cursist voor welke reden dan ook, zal onder geen beding het cursusgeld worden terugbetaald.

Gemiste lessen kunnen enkel binnen dezelfde reeks worden ingehaald tijdens een ander lesmoment indien er plaats is en enkel in overleg met de docent. Het lesgeld van gemiste lessen wordt niet terugbetaald.

Het is wel altijd toegelaten om een vervanger te regelen, dit dient u met Future Lane Pottery te bespreken.

De cursussen/workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus/workshop geannuleerd worden. Mocht een cursus/workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en wordt het cursusgeld integraal terugbetaald.

Bij ziekte of verhindering van Future Lane Pottery kan een andere docent aangesteld worden, of de aangeboden cursus/workshop kan worden geannuleerd. 

Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulatie wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.